Especies

Nombre científico Nombre común Class Instrumentos de la CMS CMS Appendix I CMS Appendix II
Saiga tatarica Saiga Antelope Mammalia
Central Asian Mammals Initiative
,
Saiga Antelope
2006
2002
Saiga borealis Mongolian Saiga antelope; Saiga antelope Mammalia
Saiga Antelope
2006
,
CMS
2008