Asio flammeus

Common names
EnglishShort-Eared Owl
FrenchHibou Des Marais
Taxonomy
ClassAves
OrderStrigiformes
FamilyStrigidae
Scientific name Asio flammeus